Mevsimlik Göç Nedir?
Komşu ülkeler arasında ya da aynı ülke içinde, belli aylarda işgücüne çok gereksinim duyulan yörelere (büyük tarımsal işletmelerin yoğunluk kazandığı yerlere, işleyim özeklerine) akan nüfus.T. : mevsimlik muhaceret
Terimler Sözlüğüne Dön